Personvernerklæring



Personlig Fotballtrener AS tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.



I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.



Hvilke opplysninger har vi om deg

Opplysninger som gis av deg.

Når du bruker våre tjenester, bestiller tjenester og gjennomfører kjøp, gir du oss typisk følgende opplysninger:



Kontaktinformasjon, navn, postadresse, e-postadresse, og telefonnummer.

Betalingsinformasjon, kortnummer og betalingsmetode.

Kommunikasjon, når du kontakter oss via e-post, tlf eller sms.



Hvordan vi bruker opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:



  1. Sende ut invitasjoner og informasjon til fotballskoler arrangert av PFT for barn i alder 7-15år i Norge.

  2. Kommunisere med foresatte i tilfelle endringer timeplanen, sted eller akutte situasjoner.

  3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

  4. For å administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.

  5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.




Det rettslige grunnlaget for formål 3, 4 og 5 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).



Det rettslige grunnlaget for formål 5 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.





Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.



Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre samarbeidspartnere i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

  • Håland Regnskap er ansvarlig for all bokføring.

  • Fotballklubber som det arrangeres fotballskole i samarbeid med.


Du kan få mer informasjon om hvordan dine kontaktopplysninger håndteres av våre samarbeidspartnere ved å ta kontakt med oss.



Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter:



Kontaktopplysninger - innen 10 år etter siste betaling

Betalingsinformasjon – innen 10 år etter siste betaling

Henvendelser - senest innen 5 år etter siste henvendelse

Kjøpshistorikk - oppbevares så lenge regnskapsloven tilsier, og så lenge kunde ønsker å være registrert hos oss.



Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.



Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:



Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger om vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensing. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.



Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen 1 måned.



Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere din sak og oppklare eventuelle misforståelser.



Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du får beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.